Tượng chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh

Tượng chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh

Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh do Xí nghiệp sản xuất là mẫu tượng do các đại tá – ĐKG Nguyễn Minh Đỉnh sáng tác được Đảng ủy Quân sự TW duyệt dùng làm mẫu thống nhất cung cấp cho các đơn vị trong toàn quân. Hiện nay Xí nghiệp có nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp với từng không gian trưng bày của các cơ quan, đơn vị.

Hotline: (028)62905685