Quá trình hình thành và phát triển:

CôngtyTNHHMTVHACOTA tiền thân là CôngtySX, XNK và Du lịch HACOTA được thành lập từ năm 1993 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ xây dựng kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đảm bảo an ninh trên địa bàn đóng quân, đóng góp ngân sách và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên quân đội với chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết kế và xây dựng tượng đài, phù điêu, trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện.

Thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong Quân đội giai đoạn 2008-2010 của Chính phủ, ngày27/8/2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 3200/QĐ-BQP chuyển Công ty SX, XNK và Du lịch HACOTA thành CÔNG TY TNHH Một thành viên HACOTA. Công ty kinh doanh đa ngành, cơ sở vật chất vững chắc, đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo lành nghề có trình độ kỹ thuật cao và ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế và thương hiệu của mình.

Công ty Hacota còn triển khai liên doanh với tập đoàn Ascott của Singapore xây dựng, quản lý và khai thác khu căn hộ cao cấp Somerset HochiminhCity tại Quận1, thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND TP.Hồ Chí Minh đánh giá là một trong những liên doanh có hiệu quả.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng,Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành chức năng của Nhà nước và Quân đội, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH MTV HACOTA luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách, tạo công ăn việc làm cho lao động. Công ty tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa,nhà tình thương tại các địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Công ty được tặng nhiều bằng khen trong nhiều lĩnh vực và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước CHXHCN ViệtNam.

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU

Năm 2015 Công ty đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:
1. Doanh thu: 174.252,80 triệu đồng
Trong đó:
– Xây dựng cơ bản: 28.924,64 triệu đồng
– Thương mại, dịch vụ: 127.424,07 triệu đồng
– Hoạt động tài chính: 17.904,09 triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 15.961,02 triệu đồng
3. Nộp ngân sách Nhà nước: 29.176,89 triệu đồng
4. Vốn chủ sở hữu: 92.701,58 triệu đồng
Trong đó:
– Vốn chủ sở hữu: 92.836,90 triệu đồng
– Nguồn kinh phí và quỹ khác: – 135,32 triệu đồng
5. Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng.
6. Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng

Hotline: (028)62905688